Uit het boek:

De laatste tijd lees ik forums die er zijn op het internet. Plaatsen waar je van je af kan schrijven, een plek waar je ongezien jezelf kan wezen. Hetgeen je daar leest is een blik in de ander zijn ziel, gevoelswereld, dat wat de buitenwereld niet ziet. In onze wereld is de stem die je hebt gekregen van dat wat god wordt genoemd, vaak niet meer te onderscheiden van het geluid dat een maatschappij met zich meebrengt. Het gedragen woord overheerst en dicteert de menigte.
Als ik jouw verhaal lees neemt het mij mee zoals een boek een wereld schetst. Verwonderd raak ik en vaak ook ontstemt en ontheemd van hetgeen jij mij verteld. Verliezen kan ik mijzelf. Terwijl ik dacht dat dat alleen kon in sagen van nobele heren, vrouwen, heilige en verdoemden. Slaafs was ik in die zin. Bevrijd van dit alles lees en lees ik. Beseffend dat er geen einde zal komen. Oneindig zijn de woorden, vervormde letters die door de zinspeling tot een symfonie zijn ontstaan.
Vol van dromen en idealen was ik ooit. Een tijd waar ik nu op terug kijk een stuk geschiedenis dat is geschreven en nooit meer van zijn lading kan worden ontdaan. Dat wat mij heeft gebroken en gemaakt tot de mens die ik nu ben. Niet een verhaal dat wordt bezongen in liederen die van generatie op generatie verder zullen gaan. Het is een stem, net als die van zo velen, die in de menigte opgaat. Mijn levensverhaal voel ik verplicht met je te delen. De moed heb ik gevonden om het op te schrijven. Schaamte, schuld, misbruik, bedrog, verdriet, verkettering en dood door misschien wel mijn toedoen zal ik aan je beschrijven. Een verklaring van mijn waarheid wel te verstaan. Als ik alles de revue laat passeren in mijn gedachten komt er elke keer weer een stukje bij van dat wat ik wilde vergeten. Een schaduw die mij heeft beslagen, een demon die Jester heet. Iets wat ik nooit dacht te worden. Spijt heb ik niet van de keuzes die ik heb gemaakt wel kan ik nu mijn motieven inzien en begrijpen tot wat ik ben gedreven.